• 24 uur per dag / 7 dagen per week
 • Wilhelminastraat 78, 5731 ER MIERLO
 • +31(0) 407470032
There is nothing to show here!
Slider with alias taxi-en-leerlingenverover not found.

Een probleem eerst uitpraten
Onze medewerkers van de afdeling leerlingenvervoer proberen het vervoer zo goed mogelijk uit te voeren. Desondanks kan er altijd wel eens iets misgaan. Wij streven ernaar dit dan zo snel mogelijk op te lossen. Meestal zal een telefoontje met de desbetreffende vervoerder al de oplossing bieden. Soms lukt dat ook niet. Het probleem kan te ingewikkeld of te groot zijn. Het moet dan op een andere wijze worden opgelost.

Een klacht indienen
Ouders/verzorgers/leerlingen die niet tevreden zijn over de oplossing die onze medewerkers van de afdeling leerlingenvervoer geboden hebben, kunnen een klacht indienen bij onze klachtencoördinator. Voor een goede klachtafhandeling is het van belang dat deze binnen 24 uur (maar uiterlijk binnen één week) waarop de klacht ontstaan is, bij ons wordt ingediend.

Let op: Deze procedure is niet van toepassing op de toelating tot of de verwijdering uit het vervoer en de betaling van financiële bijdragen. Hiervoor gelden andere procedures. Dat zijn namelijk beschikkingen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Informeer hiervoor bij de gemeente.

Op welke wijze kan een klacht worden ingediend?
Een klacht kan op één van de volgende manieren worden ingediend:

 1. Door het online klachtenformulier in te vullen en vanaf deze website te versturen.
 2. Telefonisch op werkdagen middels telefoonnummer : 0492-662260 (vraag naar onze klachtencoördinator).
 3. De klachtenbrief naar ons faxen : 0492-664333
 4. De klachtenbrief per post naar ons opsturen:
  Bergerhof Taxi Tours BV
  Afd. Groepsvervoer / klachten
  Pr. Wilhelminastraat 78
  5731 ER Mierlo

Behandeling van een klacht
Binnen een week sturen wij een schriftelijk bericht van ontvangst aan de klager. De klager krijgt (indien gewenst) de gelegenheid de klacht mondeling toe te lichten. Alle partijen die bij een klacht betrokken zijn worden uitgenodigd. Naast de ouders/verzorgers/leerlingen kunnen dit zijn: medewerkers van de afdeling leerlingenvervoer, de vervoerder, de chauffeur, de school en de gemeente. Welke personen er uiteindelijk worden uitgenodigd hangt af van de aard van de klacht. Er wordt een verslag opgesteld van de klachtenbehandeling. Dit verslag is opvraagbaar bij onze klachtencoördinator.
Bergerhof Taxi Tours BV houdt de gemeente maandelijks op de hoogte over gemelde klachten en de afhandeling daarvan.

Niet tevreden over de afwikkeling van een klacht?
Ouders/verzorgers/leerlingen die niet tevreden zijn over de afwikkeling van een klacht kunnen telefonisch contact opnemen met onze klachtencoördinator of de gemeente.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP +31(0)492 66 22 60

Er is geen geselecteerde autoklasse in huidige kantoor. Kies een andere Klasse!